Privacy Policy

English

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time. In order for you to enter into an agreement with Gallery Sapere Aude, we need the following information:

. Name
. Address
. Phone number
. Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with Gallery Sapere Aude, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for Gallery Sapere Aude have access to the information recorded about you. The data manager in Gallery Sapere Aude is: Peter Haisler.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with Gallery Sapere Aude, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact info@gallerysapereaude.com.

On www.gallerysapereaude.com cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you. You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

We use log statistics at www.gallerysapereaude.com, which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more. The Log statistic is only used with the purpose to improve Gallery Sapere Aude’s website.

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution: https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

In case you wish to complain about goods purchased from us, please contact our Customer Service.

You can submit a complaint about goods purchased from us to the Danish Dispute Resolution Institute, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Denmark. You can submit a claim online through Klageportalen for Nævnenes Hus.

It is prerequisite for making a complaint that the product or service you want to complain about cost at least DKK 1,100 and a maximum of DKK 100,000. For complaints about clothes and shoes, the price must be at least DKK 720. The amount limits can be changes. You must pay a fee to have the complaint processed.

You may also use the European Commission online complaints register when submitting your complaint. This is particularly relevant if you are a consumer residing in another EU country. You may submit the complaint by using the following link: http://ec-europa.eu/odr When submitting the complaint, you must state our email address info@gallerysapereaude.com.

Dansk

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med Gallery Sapere Aude, har vi brug for følgende oplysninger:

. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Gallery Sapere Aude og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Gallery Sapere Aude har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Gallery Sapere Aude er: Peter Haisler Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos Gallery Sapere Aude har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@gallerysapereaude.com.

www.gallerysapereaude.com anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Vi bruger en log-statistik på www.gallerysapereaude.com, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Gallery Sapere Aude’s hjemmeside.

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning: https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@gallerysapereaude.com

Find det du søger